COLOURBOX4770446

Om NHI

NHI sin historie

Norsk Helseinformatikk AS ble opprettet i Trondheim i 1996. Året etter inngikk NHI en avtale med Sosial- og helsedepartementet om å utvikle et digitalt medisinsk oppslagsverk for allmennleger uavhengig av legemiddelindustrien.

Dette oppslagsverket er i dag kjent som Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), og brukes av så godt som alle norske allmennleger. NHI har siden etablert varianter av NEL i både det danske, svenske og tyske markedet.

NHI er skandinavias fremste leverandør av helseinformasjon til profesjonelle. I tillegg drifter Norsk Helseinformatikk også publikumsportalen NHI.no, som får hundretusener av besøkende hvert år.

Vårt mål er å samle og tilby den beste og nyeste medisinske kunnskapen, og med det sikre at alle pasienter i Norge får lik behandling. Det skal vi gjøre ikke bare som en kunnskapsbedrift, men som en teknologibedrift.

I dag er vi nærmere 40 ansatte, på tvers av 4 land, som tror på bedre helse gjennom kunnskap.

Tidslinje for Norsk Helseinformatikk

Tidslinje for Norsk Helseinformatikk

<p><strong>1997</strong> – Norsk Helseinformatikk AS blir opprettet.</p> <p><strong>1999</strong> – NHI lanserer den første utgaven av Norsk Elekstronisk Legehåndbok. NEL leveres på disketter, senere CD og DVD. </p> <p><strong>2002</strong> – NEL blir nettbasert på <em>legehandboka.no.</em></p> <p><strong>2007 </strong>– Publikumsutgaven av NEL lanseres som <em>pasienthanboka.no.</em></p> <p><strong>2008</strong> – Innholdet i NEL og Pasienthåndboka blir lisenseriert til Danske Regioner og Sundhedsportalen.</p> <p><strong>2009</strong> – Pasienthåndboka relanseres som <em>NHI.no</em>.</p> <p><strong>2010 </strong>– E-læring for allmennleger lanseres på <em>kurs.nhi.no</em>*.</p> <p><strong>2012</strong> – E-læring for kommunehelsetjenesten lanseres på <em>kurs.nhi.no</em>*.</p> <p><strong>2013</strong> – Medibas, den svenske versjonen av NEL, lanseres.</p> <p><strong>2017</strong> – Deximed, den tyske versjonen av NEL, lanseres.</p> <p>*sjekk årstall</p> <p><strong>Status 2020:</strong></p> <p>NEL blir brukt av nær 100 % av norske fastleger, samt en rekke sykehus og kommunehelsetjenester. Danske <em>Lægehåndbogen </em>og <em>Pasienthåndbogen</em> er åpent tilgjengelige oppslagsverk for alt dansk helsepersonell. <em>Medibas</em> er tilgjengelig for rundt 60 % av svensk helsepersonell, og i Tyskland bruker rundt 3000 leger <em>Deximed.<br /><br />NHI.no</em> er Norges største helseportal for pasienter og helsepersonell, med 99,7 millioner sidevisninger årlig fra over 17 millioner enheter. (Enhet = mobil/nettbrett/pc.)</p> <p>På <em>kurs.nhi.no</em> har det det siste året blitt gjennomført over 1500 legekurs og nesten 240 000 kurs for helsepersonell i kommunesektoren.</p> <p><strong><br /></strong></p>