I Stock 819818130

NEL – Norsk elektronisk legehåndbok

NEL er sentral i den daglige arbeidsflyten til nesten alle fastleger i Norge. NEL brukes også ved norske sykehus, kommunehelsetjenester og andre helseinstitusjoner.

Kort om NEL

NEL er et klinisk oppslagsverk for allmennmedisin. Det er ryggraden i NHI sin virksomhet – og i arbeidshverdagen til nær samtlige av Norges 5000 fastleger.

Legehåndboka, som ble lansert i 1999, er bygget for å brukes som beslutningsstøtte i klinisk praksis. Den inneholder over 4.000 medisinske artikler om sykdommer og symptomer – strukturert slik at brukeren raskt finner frem. NEL brukes også av Helsetilsynet som rettesnor i tilsynssaker.

NEL er mer enn bare et elektronisk leksikon. Legehåndboka får kontinuerlig teknologiske oppdateringer, og er i dag integrert med bl.a. WebMed og flere andre EPJ-systemer.

Redaksjonen

NEL sin medisinske redaksjon består av både allmennleger og fagspesialister som bidrar med kvalitetssikring innen sine fagområder.

Over 200 eksterne fagmedarbeidere sørger for at NEL alltid er oppdatert med den nyeste kunnskapen. Redaksjonen har også et bredt nettverk av støttespillere, og legehåndboken oppdateres i tett samarbeid med både spesialisthelsetjenesten og Helsedirektoratet.

Redaksjonell uavhengighet

NEL finansieres utelukkende gjennom abonnement/lisenser. Det betyr at redaksjonens arbeid ikke påvirkes av hverken private eller offentlige interesser. Dette gjelder også vårt samarbeid med Helsedirektoratet.

Denne redaksjonelle friheten er avgjørende for NEL sitt mål om å fremheve det som er nyttig for leger og helsearbeidere i praksis – uten føringer.

NEL på andre språk

NEL finnes i dag også på svensk og tysk, med egne medisinske redaksjoner i Sverige og Tyskland.

Svenske Medibas ble lansert i 2013, og om lag 60 % av hele Sveriges helsepersonell har i dag tilgang til legehåndboka.

Deximed ble lansert i Tyskland i 2017, og har nå mer enn 3.000 faste abonnenter.