I Stock 898066204

E-læring for leger

Nettbaserte kurs – godkjent i videre- og etterutdanningsløpet for leger i Norge.

Av leger, for leger

Våre kurs setter læringsutbytte først. Det betyr at innholdet er kvalitetssikret av fageksperter, kursene er relevante, og de er strukturert for å gi mest mulig effektiv læring.

Alle kursene er laget av leger, og har solid faglig forankring i både forskrifter, håndbøkene, Samhandlingsreformen og IS-7/2017. NHI tilbyr både grunnkurs og oppfriskningskurs, og innholdet baserer seg på reelle kasuistikker.

Kvalitetssikring

NHI sine kurs er tuftet på prinsippet om at problembasert læring er effektiv læring. Kursene våre simulerer derfor situasjoner i praksis, hvor du kan benytte oppslagsverk for å finne løsningen. Det stimulerer til faglig nysgjerrighet og skaper motivasjon for læring.

At kursene er praksisnære, gjør også at de oppleves like relevante som de er. Gjennom testforsterket læring – feedback, respons og repetisjon – sikrer vi høyt læringsutbytte for alle deltakere. Resultatet er at e-læring er blitt en viktig og kostnadseffektiv del av videre- og etterutdanningen for norske leger.

Tilbakemelding

Vi får overveldende positive tilbakemeldinger på kursene våre. Vil du lese mer om hva folk synes, kan du ta en kikk i denne rapporten.
Graf brukertilbkmld

Godkjenning

Alle våre e-læringskurs er godkjent av Legeforeningen, og er tellende i videre- og etterutdanningsløpet for leger i Norge.