Forsidebilde Helsefagarbeider

E-læring fra NHI

Kommunehelsetjenestens førstevalg.

Norges ledende kursplattform for helsesektoren

Mer enn 200 kommuner bruker aktivt vår e-læringsløsning i helsetjenesten. Til sammen er det blitt gjennomført over X kursøkter så langt i år.

Hvorfor velger kommunene e-læring fra NHI?

E-læringskurs er i seg selv en kostnadseffektiv løsning. Her sparer kommunene administrasjon, samtidig som de slipper kostnader knyttet til både reise og vikarer.

Med NHI sine kurs vet kommunene at de får kvalitetssikret innhold, høy læringseffekt og stor fleksibilitet. Alle kursene våre er gjennomgått av leger i vår medisinske redaksjon, og de er godkjent av sykepleierforeningen. Vi sørger også for at innholdet til enhver tid er oppdatert og korrekt i henhold til norske retningslinjer, lover og god praksis.

For å sikre høyest mulig relevans og læringsutbytte, er kursene problembaserte og praksisnære.

Tilbakemeldinger

Til nå har vi fått inn over 2000 positive tilbakemeldinger. Vil du lese mer om hva folk sier om kursene våre, kan du ta en kikk i denne rapporten.
Graf brukertilbkmld

Kommunene sier

Hege B. Kristoffersen

Spesialrådgiver, Bærum kommune

God kvalitet på faglig innhold

Vi i Bærum kommune har gjort en nøye vurdering av flere tilbydere i anbudet, og tildelte Norsk Helseinformatikk kontrakten på levering av e-læringskurs. NHI vant på høyest poengsum totalt i konkurransen. Dette innbefatter blant annet pris, kvalitet og faglig innhold.

Corinna Vossius

Helsesjef, Stavanger kommune

Uslåelig totalevaluering

Ved evaluering av tildelingskriteriene faglig kvalitet og pedagogisk utforming scorer dette kurset høyest sammenlignet med de andre leverandørene sine kurs. Mht pris scorer kurset nest høyest. I totalevalueringen scorer dette kurset derfor høyest av de mottatte tilbudene.

Monica Westvik Musum

Fagkonsulent, Rana kommune

Effektivisert opplæring

Vi i Rana kommune har kjempegode erfaringer med NHI sine e-læringskurs. Kursene er lærerike og av god kvalitet. Ansatte gir veldig god tilbakemelding, og synes det er en flott måte å skaffe seg kunnskap på, samt at de kan bruke kursene som læringsarena igjennom hele året.

Ledere sier at disse kursene har effektivisert opplæring i forhold til legemiddelhåndteringen. Det er lite arbeid for lederne å administrere tilgang og oppfølging av den enkelte medarbeider.